تجویز سمعک یک فرایند توانبخشی است که طی آن متخصص شنوایی شناسی با انجام ارزیابی های شنوایی و تعیین میزان کم شنوایی سمعک مناسب را برای فرد کم شنوا تعیین و با تنظیم مناسب در اختیار بیمار قرار می دهد.

این آزمون کی از مجموعه آزمون هایی است که برای بررسی علت سرگیجه مورد استفاده قرار می گیرد. سرگیجه می تواند به علت اختلال در گوش داخلی و یا سیستم عصبی مرکزی ( مغز ) باشد.

ABR آزمونی است که در آن پاسخ از سطح عصب شنوایی دریافت می شود. این آزمون به دو دسته تشخیصی و غربالگری تقسیم می شود.

امروزه بر اساس پروتکل های جهانی، شنوایی تمامی نوزادان می بایست در بدو تولد مورد ارزیابی قرار گیرد. OAE یک آزمون استاندارد، سریع و قابل اطمینان است که بواسطه آن می توان وضعیت شنوایی نوزاد را تا حد زیادی مشخص کرد.

با استفاده از این آزمون متخصص شنوایی شناسی وضعیت سلامت پرده گوش و گوش میانی را بررسی می کند.در مواردی که گوش دچار عفونت شده باشد، این آزمون تعیین کننده میزان و شدت آن خواهد بود.

پایه ای ترین و از طرفی مهم ترین آزمون در ارزیابی سیستم شنوایی، آزمون ادیومتری است که طی آن متخصص شنوایی شناسی میزان کم شنوایی و همچنین نوع کم شنوایی را تعیین می کند.

  • navi icon اقدسيه، ميدان ارتش، ابتداى بلوار ارتش، بیمارستان نیکان، طبقه منفي ١، كلينيك شنوايي
  • phone icon 0912-8295010 - 22452782 (021)
  • mail icon info@samaknikan.com