عوامل و بيماري هاي بسياري در بروز كم شنوايي دخالت دارند كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:

  • عوامل مادرزادي و ژنتيكي
  • عفونت هاي گوش مياني

sh05

  • افزايش سن
  • قرار گيري در معرض صداهاي بلند
  • برخي داروها مانند آنتي بيوتيك هاي آمينو گليكوزيد
  • ضربه به سر يا گوش
  • عفونت هاي عمومي مختلف مانند مننژيت و . . .