در صورتی که به هر یک از سوالات زیر پاسخ مثبت دهید، احتمال اینکه شما به میزانی از افت شنوایی دچار باشید وجود دارد. در اینصورت ما به شما پیشنهاد می کنیم که نزد متخصص شنوایی رفته و آزمایش شنوایی انجام دهید.

 sh02

  • آیا اطرافیان شما به کررات به شما گوشزد کرده اند که تلویزیون و رادیو را با صدای بلند می شنوید؟
  • آیا به دلیل نشنیدن زنگ در یا تلفن قراری را از دست داده اید؟
  • آیا به هنگام گفتگو در محیط های پر سر و صدا مشکل دارید؟
  • آیا گفتگوی اطرافیان را به صورت ناواضح و مانند زمزمه می شنوید؟
  • آیا اطرافیان به شما گوشزد کرده اند که با صدای بلند حرف می زنید
  • آیا از اطرافیان خود می خواهید تا گفتارشان را تکرار کنند؟
  • آیا دوستان و اعضای خانواده به شما گفته اند که مشکل شنوایی دارید؟
  • آیا به هنگام گوش کردن به رادیو به وضوح گفتار گوینده را نمی شنوید؟