ABR آزمونی است که در آن پاسخ از سطح عصب شنوایی دریافت می شود. این آزمون به دو دسته تشخیصی و غربالگری تقسیم می شود.

kh04 

ABR غربالگری امروزه جز پروتکل بررسی شنوایی نوزادان در کنار OAE قرار دارد. همانطور که در بخش OAE توضیح داده شد، پاسخ آن وابستگی زیادی به سلامتی گوش میانی دارد و احتمال حذف آن زیاد است. از طرفی درصد بسیار کمی از نوزادان با وجود داشتن پاسخ مثبت در OAE از شنوایی نرمالی برخوردار نیستند لذا توصیه می شود که بعد از انجام OAE، آزمون ABR غربالگری نیز بین 3 تا 4 ماهگی انجام شود.

توجه داشته باشید که پاسخ آزمون ABR همواره بر OAE ارجحیت داشته و درصورتیکه پاسخ OAE منفی و ABR مثبت باشد، قطع به یقین شنوایی نرمال است.

ABR تشخیصی بر خلاف غربالگری، آزمونی زمان بر است. این آزمون کاربرد های مختلفی دارد. در مواردی که پاسخ ABR غربالگری منفی باشد، جهت تعیین میزان کم شنوایی باید از ABR تشخیصی استفاده کرد. همچنین از این آزمون برای شناسایی ضایعات عصب شنوایی نیز استفاده می شود.
لازم به ذکر است که کودک در زمان انجام آزمون ABR ( تشخیصی و غربالگری ) باید خواب باشد.