سمعک یک وسیله الکترونیکی است که از سه قسمت اصلی میکروفن، آمپلی فایر و رسیور تشکیل شده است. میکروفن که در واقع صدای اطراف را گرفته و به آمپلی فایر منتقل می کند و پس از تقویت توسط آمپلی فایر از طریق رسیور به گوش ارسال می شود.

 s04

آنچه که باعث تفاوت در کیفیت سمعک ها بین کمپانی های مختلف می شود، کیفیت و تکنولوژی بکار رفته در این سه قسمت بخصوص آمپلی فایر است.