ویژگی های کم شنوایی: شاید بتوان گفت که مهمترین عامل در انتخاب نوع سمعک، شکل و میزان کم شنوایی کاربر باشد.

در واقع این شنوایی شناس است که با توجه به میزان کم شنوایی تعیین می کند که چه مدلی از سمعک برای شما بیشترین کارایی را دارد. بعنوان مثال درصورتیکه شما دارای کم شنوایی زیادی باشید امکان استفاده از سمعک های داخل گوشی را نخواهید داشت.

samak

  • شیوه زندگی : اینکه شما در چه محیطی زندگی می کنید، محیط کار شما شلوغ است یا خیر، در محیط صنعتی کار می کنید و احتمال آسیب به سمعک زیاد است و یا دائم در سفر هستید. اینها مواردی هستند که می توانند در انتخاب نوع سمک دخیل باشند.
  • تکنولوژی : یکی از عواملی امروزه بسیار به آن اهمیت داده می شود و یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب سمعک است، تکنولوژی و سال ساخت سمعک است که البته اصلی ترین عامل در قیمت آن نیز می باشد. طبیعتا هرچه تکنولوژی بکار رفته در سمعک بالاتر باشد سمعک از صدای صاف و شفاف تری برخوردار است. البته این لزوما به این معنی نیست که همه افراد نیازمند استفاده از تکنولوژی بالا هستند، گاهی یک فرد سالمند با استفاده از یک سمعک ساده با کمترین امکانات بیشترین استفاده را برده و به هیچ وجه نیازمند استفاده از سمعک هایی با تکنولوژی بالا را ندارد.
  • نحوه جایگذاری سمعک : همواره یکی از مواردی که باید به آن توجه شود توانایی کاربر در قرار دادن سمعک بر روی گوش است. طبیعتا افرادی که دارای معلولیت جسمی هستند یا افراد سالمندی که کنترل خوبی بر روی حرکات خود ندارند، بهتر است که از سمعک های پشت گوشی بزرگتر استفاده کنند که جایگذاری و نگهداری از آن به مراتب آسان تر است.
  • مشخصات ظاهری گوش : یکی دیگر از عوامل تعیین کننده در انتخاب سمعک، ظاهر فیزیکی گوش است. بعنوان مثال افرادی که مجرای گوش بسیار باریکی دارند امکان استفاده از مدل های داخل گوشی را ندارند یا کسانیکه لاله گوش بسیار نرمی دارند بهتر است که از مدل های داخل گوشی استفاده کنند.
  • یک سمعک یا دو سمعک : در صورتیکه فرد دچار کم شنوایی در هر دوگوش باشد قطعا استفاده از دو سمعک بهترین راه حل خواهد بود. توجه داشته باشید که فرایند جهت یابی صدا و همچنین شناسایی گفتار مخاطب در محیط شلوغ وابستگی بسیار زیادی به شنوایی دو گوش دارد. امروزه سمعک های پیشرفته از طریق بلوتوث با یکدیگر در ارتباط بوده و شرایط شنیداری بسیار بهتری را برای کاربر بخصوص در محیط های شلوغ فراهم می کند.

در آخر، توصیه می شود که به متخصص شنوای شناسی اعتماد کرده و بدانید که همواره بهترین تجویز را برای شما خواهد داشت.